Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07

Bel mij 24/7 op 0475 77 17 90

Personeelscontrole

Kan u uw personeel 100% vertrouwen? Controle van baanpersoneel of afwezige werknemers is niet evident. Toch wil u deze zekerheid dat uw vertrouwen niet geschaad wordt. Zet een privédetective in om hun tijdsbesteding na te trekken. Alleen zo komt u te weten voor welke prestaties u hen betaalt. Eenmaal een werknemer zich de vrijheid permitteert om de kantjes ervan af te lopen, of – erger nog – voor de concurrentie te werken tijdens de werkuren, doet u er goed aan om dat zo snel mogelijk vast te stellen. Anders dreigt die werknemer op structurele wijze uw winst af te romen.

Wij stellen vast:

 • Waar en wanneer uw werknemer zich bevindt tijdens de werkuren
 • Of geplande afspraken ook effectief plaatsvinden
 • Of uw werknemers exclusief voor u werken
 • Waarom uw werknemers (ongewettigd) afwezig zijn
Elke zaak is maatwerk. Alleen zo garanderen we u:

 • De meest kostenefficiënte aanpak
 • Een strategie die u mee bepaalt
 • Realistische verwachtingen
 • Geen verborgen of bijkomende kosten

Onze werkwijze om personeelscontrole uit te voeren

1. Een intakegesprek schept realistische verwachtingen

We gaan samen aan tafel zitten voor een open gesprek. Hierin beschrijft u de kwestie en vertelt u wat u verwacht. U helpt mee nadenken over de strategie en het doel van het onderzoek.

Hoe ziet het werkschema eruit van uw werknemer? Waarom hebt u vermoedens dat hij of zij misbruik maakt van uw vertrouwen? En wat wil u precies bereiken? De antwoorden op die vragen zorgen ervoor dat we kostenefficiënt te werk kunnen gaan.

Dit intakegesprek kost u 100 euro, maar dat bedrag wordt achteraf van de eindfactuur afgetrokken.

2. Transparante aanpak

U krijgt van ons een transparant voorstel waarin ons plan van aanpak uitgeschreven staat. We vinden het heel belangrijk dat u vooraf goed weet wat u kan verwachten. Geen onrealistische beloftes, maar wel een heel gedetailleerd plan.

Hoe we te werk zullen gaan, hoe we uw werknemer zullen natrekken, het aantal betrokken detectives, … U krijgt het allemaal op voorhand te zien, zodat u het onderzoek ook goed kan opvolgen. Bovendien krijgt u zo de zekerheid dat er geen verborgen kosten opduiken. U bent op de hoogte van alle te presteren uren.

3. Natrekken van uw (baan)personeel

Met dank aan uw input tijdens het intakegesprek, gaan we aan de slag om het plan uit te voeren:

 • Schaduwen van uw personeel tijdens de werkuren
 • Vaststellen van eventuele afwijkingen op het schema
 • Beschrijven en dateren waar en met wie uw werknemer zich bevindt

We kunnen u op elk moment een tussentijds rapport bezorgen waarmee u de status en voortgang van het onderzoek kan volgen.

4. Aanleveren van rapport

Na het onderzoek, bezorgen we u een gedetailleerd rapport. Daarmee kan u eventueel uw werknemer confronteren, en zijn versie van de feiten vergelijken met het detectieverslag.

Indien er zaken opduiken die kunnen leiden tot gerechtelijke stappen, kan ons aangeleverd materiaal perfect dienen als ‘begin van bewijs’. Dat betekent dat er rekening gehouden werd met alle wettelijke kaders, en alles verzameld werd door een vergunde privédetective. Van stap 1 tot en met de rapportering houden we de toelaatbaarheid van het bewijs hoog in de vaandel.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Laat geen misbruik maken van uw vertrouwen.
Copyright 2020 VDB Investigations | Privacy | Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07 | Privédetective Gent | Privédetective Knokke | Privédetective Brugge