Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07

Bel mij 24/7 op 0475 77 17 90

Opsporen erfgenamen / genealogisch onderzoek

Onbeheerde nalatenschappen

In België zijn er heel wat nalatenschappen die onbeheerd blijven ( mei 2021 een 9630-tal ; Bron
Belgisch Staatsblad ) die wachten op opheldering . Een rechtmatige schuldeiser en rechtmatige
erfgenaam vindt normaliter wel de weg naar de curator / bewindvoerder / notaris om zich kenbaar
te maken en zijn rechten te laten gelden . Echter , de langdurige onbeheerde nalatenschappen
worden in bewaring gehouden.

Zelden zal U , in uw functie van curator van een onbeheerde nalatenschap , de rechtmatige
erfgenaam NIET kunnen localiseren of contacteren.

In dit zeldzame geval dat u geconfronteerd wordt met een dergelijk dossier , houdt VDB
Investigations zich aanbevolen voor het effectief zoeken en VINDEN / LOCALISEREN van de
rechtmatige erfgenaam.

De MEERWAARDE van VDB Investigations bestaat in het gebruiken van de gangbare methoden en
technieken toegestaan aan een vergund privé-detective ( bevragingen , infogaring ten velde ,
doospitten van de gebruikelijke databestanden , bezoeken ter plaatse edm… ) én onze kennis en
ervaring als geattesteerd genealoog in combinatie met state of the art en up-to date digitaal en
elektronisch opzoekingswerk én het netwerk van internationaal vergunde private investigators om
tot resultaat te komen . Persoonlijk heb ik , Guy Van Den Bossche, tot voor 20 jaar gewerkt bij FOD
Financiën ; Patrimonium en documentatie , dienst bezwaren in de functie van Inspecteur.

Echter is een negatief resultaat ook een resultaat

Onze discretieplicht en geheimhoudingsplicht die vervat zit in de wetgeving op het beroep van privé-
detective verbiedt ons details te releveren over afgehandelde of lopende dossiers , maar ik kan u met
de hand op het hand zeggen dat ik in mijn 20-jarige carrière reeds verschillende verloren gewaande
zaken heb gevonden én opgelost , tot genoegen van de schuldeiser , erfgenaam én de curator.

Kosten – baten analyse als curator

Kosten: 0€ (bij aanvang), 0€ (bij sluiten en teruggave dossier)

Baten: een afgesloten dossier

U, als curator, bewindvoerder ,notaris , heeft het beste zicht in het dossier of er al dan niet een
vermoeden of de wetenschap van al dan niet bestaan en localiseerbaarheid van erfgenamen. VDB
Investigations brengt u de feiten en zekerheid , zelfs als die negatief zijn.

Indien u het opportuun vindt om een onderzoek uit te laten voeren door ons, neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Copyright 2020 VDB Investigations | Privacy | Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07 | Privédetective Gent | Privédetective Knokke | Privédetective Brugge