Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07

Bel mij 24/7 op 0475 77 17 90

Detective inhuren voor onderzoek naar overtreden concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in een overeenkomst zorgt vaak voor complexe regels. De wetgeving is niet altijd duidelijk in wat kan of niet kan. Bijgevolg wordt het concurrentiebeding ook vaak – al dan niet moedwillig – overtreden. Maar als bedrijf, werkgever of opdrachtgever betekent dat niet dat u dat moet laten gebeuren.

Wij gaan voor u na of een concurrentiebeding overtreden werd. Meer zelfs: we stellen het ook officieel vast. Daardoor kan u bewijzen verzamelen om mee naar de rechtbank te stappen. En net omdat het concurrentiebeding zo complex is, is een waterdichte vaststelling misschien wel goud waard voor u en uw bedrijf.

Vermoedens dat het concurrentiebeding overtreden wordt? Wij zoeken het voor u uit.

  • Oneerlijke concurrentie na overname
  • Delen van vertrouwelijke informatie door freelancers, handelsvertegenwoordigers, …

Bescherm uw commerciële belangen.

Meer informatie ivm concurrentie door ex-bestuurders.

Elke zaak is maatwerk. Alleen zo garanderen we u:

  • De meest kostenefficiënte aanpak
  • Een strategie die u mee bepaalt
  • Realistische verwachtingen
  • Geen verborgen of bijkomende kosten

Onze werkwijze om concurrentiebeding te onderzoeken

1. Een intakegesprek brengt de complexiteit in kaart

We gaan samen aan tafel zitten voor een open gesprek. Hierin beschrijft u de kwestie en vertelt u wat u verwacht. U helpt mee nadenken over de strategie en het doel van het onderzoek.

Wat werd vastgelegd in het concurrentiebeding? Waarom vermoedt u dat een (ex-)werknemer of freelancer dat overtreedt? Welk effect heeft dat op uw bedrijf? Aan de hand van uw inzichten, slagen we erin om op maat te werken van uw doelstellingen. Hoe gedetailleerder de info, hoe efficiënter en doelgerichter we te werk kunnen gaan.

Dit intakegesprek kost u 100 euro, maar dat bedrag wordt achteraf van de eindfactuur afgetrokken.

2. Transparante aanpak

U krijgt van ons een transparant voorstel waarin ons plan van aanpak uitgeschreven staat. We vinden het heel belangrijk dat u vooraf goed weet wat u kan verwachten. Geen onrealistische beloftes, maar wel een heel gedetailleerd plan.

Hoe we te werk zullen gaan, welke technieken we voorzien, het aantal betrokken detectives, … U krijgt het allemaal op voorhand te zien, zwart op wit. Bovendien krijgt u zo de zekerheid dat er geen verborgen kosten opduiken. U bent op de hoogte van alle te presteren uren.

3. Onderzoeken van een eventuele overtreding van het concurrentiebeding

Met dank aan uw input tijdens het intakegesprek, gaan we aan de slag om het plan uit te voeren. Een privédetective kan wettelijk diverse technieken toepassen:

  • Natrekken en achtervolgen van het target
  • Op verschillende tijdstippen vaststellen dat het target meetings heeft met externen
  • Benaderen van het target om een transactie te sluiten

We kunnen u op elk moment een tussentijds rapport bezorgen waarmee u de status en voortgang van het onderzoek kan volgen.

4. Aanleveren van rapport en ‘begin van bewijs’

Na het onderzoek, bezorgen we u een gedetailleerd rapport. Daarmee kan u eventueel een strafrechtelijke procedure opstarten. Want het is aan de werkgever om bewijs aan te leveren. We zorgen ervoor dat al het bewijsmateriaal keurig volgens de wet vergaard en beschreven wordt.

Als privédetective leveren wij de munitie waarmee een deurwaarder, uw advocaat, de politie of de rechter mee aan de slag kan.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Bescherm uw commerciële belangen
Copyright 2020 VDB Investigations | Privacy | Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07 | Privédetective Gent | Privédetective Knokke | Privédetective Brugge