Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07

Bel mij 24/7 op 0475 77 17 90

Laat leasewagens opsporen en recupereren door een vergunde privédetective

Onze ervaring leert ons dat elke leasingmaatschappij geconfronteerd wordt met moeilijke betalers, niet-betalers en zelfs fraudeurs. Wij zorgen ervoor dat u een betrouwbare partner in het veld hebt om leasingwagens te recupereren. Via een raamcontract versterkt u zich met vergunde privédetectives die in actie komen wanneer u dat wenst.

We werken al meer dan 20 jaar samen met diverse leasingmaatschappijen en hielpen met verschillende dossiers. Uit respect naar onze klanten toe – en omdat we de wettelijke zwijg- en discretieplicht hoog in het vaandel dragen – kunnen we onze samenwerkingen met diverse leasingmaatschappijen niet bekendmaken.

We bespreken graag met u wat een raamovereenkomst inhoudt.

Elke zaak is maatwerk. Alleen zo garanderen we u:

 • De meest kostenefficiënte aanpak
 • Een strategie die u mee bepaalt
 • Realistische verwachtingen
 • Geen verborgen of bijkomende kosten

Retrieval en repossession van leasewagens: onze werkwijze

1. Een helder contract en tussenrapportage

We maken goede afspraken en sluiten een helder raamcontract. U zal merken dat we in die mate efficiënt werken, dat het altijd de moeite loont om ons in te schakelen om actuele informatie te verzamelen over de whereabouts van uw voertuig.

 • Wij begeven ons ter plaatse
 • We spreken de leasenemers, debiteuren en derde partijen aan
 • We ervaren hoe de huidige actuele toestand is
 • We achterhalen waarom er een aanzienlijke betalingsachterstand is

 

Zo zullen uw kantoormedewerkers up-to-date zijn en de cases beter kunnen opvolgen en evalueren. De dossierbeheerder krijgt na 7 dagen gegarandeerd een tussentijds rapport, in afwachting van het eindrapport na 30 dagen.

2. Het opsporen of fysiek lokaliseren van uw leasewagens

Met dank aan uw input bij het samenstellen van het dossier, organiseren wij ons voor de uitvoering op het terrein. Enkel een vergund privé-detective kan en mag dit uitvoeren:*

 • Natrekken van kredietwaardigheid van debiteurs
 • Informatie en gegevens in het productiedossier verifiëren
 • Aanvragers natrekken

 

* Bij Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, Hoofdstuk 1, artikel 1, paragraaf 1, 1e lid: het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen.)

Indien nodig helpen we – als gevolmachtigde voor de leasemaatschappij – om het voertuig bij de daartoe bevoegde diensten te seinen. Onze 20-jarige ervaring heeft bewezen dat een seining door onze diensten 70% kans op een effectieve recuperatie oplevert, waar een evidente, oppervlakkige, algemene aangifte van diefstal slechts 10% kans op slagen heeft.

3. Recuperatie of ‘repossession’ van de leasewagens

We leveren nooit half werk. Na het lokaliseren van het voertuig, trachten we het voertuig terug te brengen naar de afgesproken locatie of depot. We werken daarvoor samen met bekwame en betrouwbare bestuurders uit ons netwerk.

Maatschappijen die werken met takeldiensten of chauffeurs die ter plaatse aanbellen en trachten de wagens mee te krijgen, werken zonder vergunde privé-detective buiten de wet. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

Bij de afhandeling of terugname van een voertuig worden er steeds 2 Car Check-documenten opgemaakt waarbij de RENTA-norm gehanteerd worden.

4. Eventueel faciliteren van volledige afkoop

Indien gewenst kunnen wij ook de volledige afkoop van het voertuig verzorgen in 1 beweging. Deze handeling kunnen we enkel doen in overleg met de koper/debiteur en de leasingmaatschappij.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
We bespreken graag met u wat een raamovereenkomst inhoudt
Copyright 2020 VDB Investigations | Privacy | Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07 | Privédetective Gent | Privédetective Knokke | Privédetective Brugge