Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07

Bel mij 24/7 op 0475 77 17 90

Onze garanties

Een beroep doen op onze expertise, geeft u allerhande garanties dat een eventuele rechtszaak niet verzeilt in een woord-tegen-woord-twist.

1. Garantie op vergunning

VDB Investigations wordt gerund door privédetective Guy Van Den Bossche. Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07(wettelijk erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken).

Belangrijk: ook als er meerdere detectives betrokken worden tijdens het onderzoek, ziet Guy Van Den Bossche er persoonlijk op toe dat de vergunningen in orde zijn. 

Dat is geen klein detail. Integendeel. Als tijdens een rechtszaak iemand vermoedt dat er niet-vergunde personen detectivewerk uitvoerden, kan al het verkregen bewijsmateriaal waarbij die persoon betrokken was als ontoelaatbaar verklaard worden. Stel je voor dat je op die manier een rechtszaak verliest …

2. Garantie op toelaatbaar bewijs

Niet alleen de vergunning is van invloed op de toelaatbaarheid van het bewijs, ook de gehanteerde technieken en procedures zijn gereguleerd. Het zou jammer zijn tijd en energie te steken en risico’s te nemen om op onrechtmatige wijze bewijsmateriaal te verzamelen. Het risico bestaat dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal aan bewijskracht verliest voor de rechtbank. 

Een privé detective is in deze materie beter onderlegd dan een advocaat. De detective is getraind in het verzamelen van rechtsgeldig bewijsmateriaal, de advocaat kan in het voordeel van zijn klant pleiten en verwijzen naar het bewijsmateriaal als dat zijn klant ten goede komt.

3. Garantie op maatwerk

Wij hebben nog nooit 2 dezelfde zaken gehad. Altijd zijn er bijzonderheden of gevoeligheden die een specifieke aanpak vereisen. Daarom vinden wij het intakegesprek een essentieel onderdeel van elk onderzoek. Maatwerk vereist een grondige voorbereiding, maar zorgt aan het eind van de rit wel voor:

  • Betere resultaten
  • Een kostenefficiënte aanpak
  • Een sterke samenwerking tussen cliënt en detective

Zonder maatwerk dreigt het onderzoek op drift te slaan of raakt het vertrouwen verloren. In beide gevallen een spijtige en dure zaak.

4. Garantie op transparante kosten

De exacte kosten van een opdracht kunnen we u nooit op voorhand geven. Onze aanpak op maat (zie hierboven) vereist eerst een intakegesprek.

  • Een intakegesprek kost 100 euro, maar wordt in mindering gebracht op de eindfactuur
  • Er zijn geen verborgen of bijkomende dossierkosten of een voorgaand onderzoek
  • We werken met een vast uurtarief
  • Er zijn geen bijkomende kosten voor weekend- of nachtwerk

5. Garantie op eerlijke verwachtingen

Een samenwerking met een privédetective is een prestatieverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dat wil zeggen dat we u niet kunnen beloven dat het onderzoek zal wijzen op de gewenste situatie van de cliënt.

We kunnen enkel vaststellen en in bepaalde situaties een aanzet doen naar bewijs. Interpretatie van de situatie laten we aan de cliënt over. Al neemt dat uiteraard niet weg dat we graag adviseren in functie van de juridische stappen die u kunt nemen.

6. Garantie op ervaring en achtergrond

De kantoorhouder – Guy Van Den Bossche – is master in de Criminologische Wetenschappen en heeft meer dan 20 jaar ervaring als privédetective in het veld.

Die kennis komt vooral van pas om het onderzoek in het bredere plaatje te kaderen. Als we de hele gerechtelijke procedure als een zwaard beschouwen, is het werk van de privédetective de punt. Het is misschien klein, maar essentieel om de ‘opening’ te kunnen maken.

Daarom is veldwerk slechts een deel van ons onderzoek. Er komt veel denkwerk en strategie bij kijken. En tijdens het onderzoek kunnen nieuwe elementen aan het licht komen waardoor we onze aanpak moeten bijsturen. En dat kan enkel met voldoende ervaring en kennis van het juridisch systeem.

Het spreekt voor zich dat we ook graag samenwerken met uw advocaat en met de deurwaarder.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

We lichten onze garanties graag toe tijdens een intakegesprek

Copyright 2020 VDB Investigations | Privacy | Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07 | Privédetective Gent | Privédetective Knokke | Privédetective Brugge