Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07

Bel mij 24/7 op 0475 77 17 90

Wat kan je juridisch met overspel doen tijdens een scheidings-procedure? Is het zinvol om overspel te doen vaststellen?

Bron: Neobemiddeling.be

Overspel op zich is zelden de enige oorzaak van een relatiebreuk en een scheiding. Vaak zijn andere
factoren mede-oorzaak dat een relatie het begeeft en vormt overspel het sluitstuk. Dikwijls wordt
het benoemd als ‘de’ reden.

Wat overspel is en wat de gevolgen ervan zijn, kan je hier lezen.

Als er sprake is van overspel: wat kan ik daar dan juridisch mee doen?

In een bemiddeling weinig of niets, omdat beide partners het engagement aangaan om samen tot
een overeenkomst te komen. Overspel wordt in een bemiddeling wel genoemd, maar het wordt als
dusdanig niet vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder.

Bewezen overspel kan evenwel gebruikt worden als bewijs van een onherstelbare ontwrichting van
het huwelijk. Dit is dan een grond tot echtscheiding. Het komt in onze bemiddelingspraktijk voor dat
koppels snel echtgescheiden willen zijn, overspel aantonen voor de rechtbank en erna in bemiddeling
komen voor het regelen van hun scheiding. Hoofdreden is dan dat de overspelige partner geen
persoonlijk onderhoudsgeld kan vorderen.

Maar voor alle duidelijkheid: de echtscheiding op grond van fout en op grond van meer dan twee jaar
feitelijke scheiding werd in 2007 in de wet vervangen door de echtscheiding op grond van
onherstelbare ontwrichting, ook wel de schuldloze echtscheiding genoemd. Er wordt dus al sinds
jaren niet meer gekeken naar wie schuld heeft aan de echtscheiding.

Wat is de meerwaarde van officieel vastgesteld overspel?

Toch enkele kanttekeningen bij de procedure van vaststelling van overspel. De regels zijn vastgelegd
in art 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek. Deze procedure is ook enkel van toepassing voor
gehuwde partners. Er is dus geen sprake van dat samenwonenden (feitelijk of wettelijk) zich op deze
procedure kunnen beroepen.

Maar waarom zou je overspel doen vaststellen? Het kan nuttig zijn om een officiële vaststelling van
overspel te hebben:

Als bewijs van de onherstelbare ontwrichting;

Om een snelle echtscheiding te bekomen middels de procedure EOO – Echtscheiding door
Onherstelbare Ontwrichting;

Als bewijs van zware fout.

Stel dat Simonne een scheve schaats heeft gereden of dat Jean naast de pot heeft geplast… volkse
uitdrukkingen om te zeggen dat men is ‘vreemd gegaan’ met een partner die niet de
huwelijkspartner was.

In het geval dat Simonne behoeftig zou zijn, en dus in principe onderhoudsgerechtigd, dan had zij
persoonlijk onderhoudsgeld kunnen vorderen. Maar als de huwelijkspartner van Simonne -met
naleving van de procedure beschreven in art 1016 van het GW- kan aantonen dat Simonne
overspelig is geweest, dan kan dit worden aangevoerd als een zware fout en dient er in principe geen
persoonlijk onderhoudsgeld betaald.

Maw, een officieel vastgesteld overspel wordt voor de andere echtgenoot een verweermiddel tegen
de vordering van onderhoudsuitkering na echtscheiding.

Bij overspel: welke procedure volgen?

Art 1016bis GW dient nauwgezet gevolgd. Je raadpleegt de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg van het arrondissement waar de vaststelling van overspel dient te gebeuren.

Je dient een eenzijdig verzoekschrift in.

Je vermeldt in dit verzoekschrift de identiteitsgegevens, de plaats waar de vaststelling van het
overspel kan worden vastgesteld.

Je voegt een uittreksel van de huwelijksakte bij en mogelijks andere elementen die het verzoek tot
vaststelling onderbouwen en rechtvaardigen.

Stel dat de rechter het verzoek inwilligt dan wordt een gerechtsdeurwaarder gemachtigd om de
vaststelling van overspel te doen.

De gerechtsdeurwaarder laat zich vergezellen door politie en desgevallend ook een slotenmaker.

De deurwaarder doet de nodige vaststellingen waaruit overspel blijkt. Hij doet het nodige tot het
openen van kasten, nazien van de vrije ruimte onder het bed, aanwezigheid van iemand op het
terras/balkon, en meer van die vaststellingen die nopen tot enige hilariteit…

Met het proces-verbaal van vaststelling van het overspel, kan dit de rechter worden voorgelegd.

De rechter heeft het bewijs van overspel in handen maar het is de rechter die zal beoordelen of dit
pv volstaat.

In het geval van de beoordeling van de zware fout gaat de rechter na of er sprake is van schuld of van
een beledigende tekortkoming. De rechter heeft een waarderingsbevoegdheid, maw het is de
rechter en de rechter alleen, die zal oordelen hoe beledigend de feiten zijn.

Uiteraard gebeurt bovenstaande onder begeleiding en in samenspraak met uw expert op dit vlak :
VDB Investigations

Elke zaak is maatwerk. Alleen zo garanderen we u:

  • De meest kostenefficiënte aanpak
  • Een strategie die u mee bepaalt
  • Realistische verwachtingen
  • Geen verborgen of bijkomende kosten

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ons advies: laat niets merken aan uw partner en neem contact op. Onze vergunde detectives helpen u verder tijdens een verkennend gesprek.
Copyright 2020 VDB Investigations | Privacy | Licentienummer: FOD BiZa 14.1372.07 | Privédetective Gent | Privédetective Knokke | Privédetective Brugge